Minggu, 24 Januari 2010

Matan-matan yang penting dalam ilmu tajwid


Matan Kitab bisa diartikan sebagai pokok yang diberikan penjelasan padanya, di mana penjelasan lebih detail maka diperinci pada tempat lain yaitu syarh dari matan tersebut
Ada dua matan yang bagus bahkan dianjurkan untuk dihafal sebagai pegangan dalam ilmu tajwid

1. matan tuhfatul athfal wal ghilman
2. matan aljazariyyah,

Tuhfatul Athfal
matan ini merupakan matan ringkas yang berisikan 61 bait yang ditulis oleh Imam Sulaiman Aljamzuuri, artinya adalah hadiah bagi anak-anak dan anak muda
dimulai dengan 
Muqoddimah, kemudian dilanjutkan dengan
Hukum Tanwin dan Nun Sukun,
Ghunnah,
Mim Sukun,
Lam pada Alif Lam dan Lam Fi’il,
Idghom mutaqooribayn, mutajanisain, mutamatstsilayn,
Mad Asli dan Mad Far’iy,
Mad Wajib, Jaiz, dan Lazim, kemudian diakhiri dengan
Penutup

Matan Aljazariyyah
matan ini berisikan 109 bait yang ditulis oleh imam muhammad ibnul jazari asysyafi’i, matan ini dimulai dengan
Muqoddimah, 
Makhraj-makhraj Huruf, 
Sifat-sifat huruf, 
Tajwid, 
Tafkhim dan Tarqiq, 
Tentang Ro', 
Tentang Lam. 
Tho’ dan Zho’,  
Tahdziirot (peringatan-peringatan), 
Mim dan Nun Tasydid serta Mim Sukun, 
Tanwin dan Nun Sukun, 
Mad dan Qoshr,  
Mengenal Waqof,  
Maqthu’ dan Maushul dan Hukum Ta’. 
Tentang ta’, 
Hamzah Washl, kemudian diakhiri dengan 
Penutup

Saya menyarankan siapa saja yang hendak membekali diri dengan kemampuan penguasaan kaedah tajwid agar menghafal matan ini dan juga agar membaca syarohnya serta tidak lupa untuk tetap bermulazamah dengan ustadz secara talaqqi bagi yang mampu

Tidak ada komentar:

Posting Komentar